Original

Om Du själv gör orginalet är det mycket viktigt att förstå och ta hänsyn till de olika linjerna som visas. Den streckade linje visar knappens diameter men skall inte vara med, det skall däremot stanslinjen, den yttre heldragna, vara. Den prickade inre linjen är en stödlinje inom vilken Din bild/text måste hålla sig (knappen har ju en rundad kant att ta hänsyn till). Inga detaljer får finnas utanför denna linje utom vid utfallande tryck, dvs färg utanför knappens kant, då trycket skall går ända till stanslinjen.

Vi kan leverera runda, ovala eller kvadratiska knappar!

Bild på hur ett original till knappar ser ut.Runda knappar

Original för 25mm knappar

Art.nr. orgknapp25

Knappstorlek: 25 mm
Bildyta: 22 mm
Stanslinje: 33,5 mm

Original för 32mm knappar

Art.nr. orgknapp32

Knappstorlek: 32 mm
Bildyta: 29 mm
Stanslinje: 41 mm

Original för 38 mm knappar

Art.nr. orgknapp38

Knappstorlek: 38 mm
Bildyta: 34 mm
Stanslinje: 49 mm

Original för 45 mm knappar

Art.nr. orgknapp45

Knappstorlek: 45 mm
Bildyta: 40 mm
Stanslinje: 53 mm

Original för 55 mm knappar

Art.nr. orgknapp55

Knappstorlek: 55 mm
Bildyta: 50 mm
Stanslinje: 68 mm

Original för 64 mm knappar

Art.nr. orgknapp64

Knappstorlek: 64 mm
Bildyta: 60 mm
Stanslinje: 76 mm

Original för 77 mm knappar

Art.nr. orgknapp77

Knappstorlek: 77 mm
Bildyta: 70 mm
Stanslinje: 87 mm

Original för 102 mm knappar

Art.nr. orgknapp102

Knappstorlek: 102 mm
Bildyta: 97 mm
Stanslinje: 116 mm

Bild på hur originalet till en oval knapp ska se ut.Ovala knappar

Original för oval knapp 44×70 mm

Knappstorlek: 44×70 mm
Bildyta: 40×66 mm
Stanslinje: 59×83 mm

Bild på hur originalet till en kvadratiska knappar / badges ser ut.Kvadratiska knappar

Original för kvadratisk knapp 38 mm

Knappstorlek: 38 mm
Bildyta: 35 mm
Stanslinje: 56 mm

Original för kvadratisk knapp 51 mm

Knappstorlek: 51 mm
Bildyta: 47 mm
Stanslinje: 69 mm

Back to Top